سازنده‌ی یکی از مهم‌ترین آثار دو دهه‌ی اخیر هم از محصولات مارول دفاع کرد: «سینما همه‌ی سینماست و طیف وسیعی از فیلم‌ها را شامل می‌شود»