خبر برتر, سینمای ایران جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده سینماهای کشور