«بهترین فیلم جنگی از زمان “نجات سرجوخه رایان”»؟!/ نخستین نقدها بر یک فیلم امیدبخش دیگر فصل جوایز امسال، منتشر شد