بعد از پنج سال، آقای دیوید فینچر، براساس فیلمنامه‌ پدرش، قرارداد اثر تازه‌اش را امضا کرد