انتخاب‌ها قابل تامل‌اند: ۲۰ سریال محبوب سینمای آمریکا در دهه‌ی گذشته از نگاه بیش از ۳۵۰۰ نفر فعال صنعت تلویزیون